Vignerons indépendants de France

Vignerons indépendants de France je vinařské obchodní sdružení se sídlem v Paříži , které podporuje a pomáhá malým a nezávislým vinařům ve Francii, podobně jako např. British Society of Independent Brewers (SIBA).

Členové mohou na svých produktech používat logo sdružení. V roce 1978 byla založena jako confédération nationale des caves particulières. (CNCP) , ale v roce 2003 změnili svůj název a chartu, aby se pokusili sjednotit a podpořit nezávislé vinaře a pomoci jim bojovat za udržení nezávislosti proti mocným vinařským družstvům a kooperacím.

Mezi nejdůležitější části stanov sdružení VIF patří, že členové musí:

  • Respektovat svůj terroir*
  • Pracovat a sklízet pouze vlastní vinici
  • Vyrábět si víno sami
  • Lahvovat víno sami
  • Dodržovat vinařské tradice

 

*Terroir (výslovnost [teroá], odvozeno z terre – „země“) je takový souhrnný vliv zejména přírodních podmínek konkrétního místa na zde pěstované rostliny, že vzniká jedinečný a nezaměnitelný zemědělský produkt. Jde svým způsobem o genius loci daného místa.

Původně francouzský termín terroir se používá především ve vinařství, kde se jím rozumí místní geologické podloží, složení půdy, vlhkost, srážky, nadmořská výška, tradice a um vinaře, a to, jak se tento komplex vlivů promítne do charakteru určitého vína.

Zpět do obchodu